Järnboden i Harg, där KONSTVARNING sedan 2019 skapar ett levande konstcentrum under tio sommarveckor, 14 juni – 15augusti Workshops och musikkvällar. Utställningar i det vackra järnmagasinet från 1700-talet, 3-15 augusti  2021  

Galleri 1 Uppsala, separatutställning 4:e september – 3:e oktober 2021

Sadelmakarlängan Österbybruk, samlingsutställning med gruppen FEM takt, november 2021